Miesiąc: luty 2020

Oprogramowanie dla firm transportowych – Twoje wejście w nowoczesną logistykę

Firma transportowa to bardzo dobra inwestycja w dzisiejszych czasach, oczywiście pod warunkiem, że jest odpowiednio i rozsądnie zarządzana. To wiadome tak jest ze wszelkimi przedsiębiorstwami, choć z drugiej strony firma transportowa ma naprawdę większe szanse na powodzenie. Twój biznes Przewóz towarów odgrywa coraz większe znaczenie, ponieważ coraz mniej rzeczy sprzedawanych jest w miejscu produkcji. Większość

Read More
Poziom inwestycji w Polsce w porównaniu z innymi krajami postkomunistycznymi

Analizując zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, musimy odnieść się do ich poziomu w innych państwach przechodzących transformację gospodarczą. W rekordowym dla naszego kraju roku 2007 do naszego kraju  napłynęła kwota 16.734 mln euro, podczas gdy do: 1. Czech – 6.673,7 mln euro,2. Bułgarii – 6.108,9 mln euro,3. Węgier – 4.049,0 mln euro. W przeliczeniu wielkości

Read More
Jakość w biznesie. Najczęściej występujące certyfikaty

Najczęstsze normy ISO certyfikowane oraz wdrażane w rodzimych organizacjach to wspomniana już norma środowiskowa ISO 14001 ale przede wszystkim certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001, wdrożenie którego ma dążyć do płynnego poprawiania jakości procesów. Certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego jest dedykowany organizacjom, jakie chcą odnieść w swojej branży sukces przy jednoczesnym zbilansowanym wpływie działalności

Read More