Poziom inwestycji w Polsce w porównaniu z innymi krajami postkomunistycznymi

a10

Poziom inwestycji w Polsce w porównaniu z innymi krajami postkomunistycznymi

Analizując zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, musimy odnieść się do ich poziomu w innych państwach przechodzących transformację gospodarczą. W rekordowym dla naszego kraju roku 2007 do naszego kraju  napłynęła kwota 16.734 mln euro, podczas gdy do:

1. Czech – 6.673,7 mln euro,
2. Bułgarii – 6.108,9 mln euro,
3. Węgier – 4.049,0 mln euro.

W przeliczeniu wielkości BIZ na jednego mieszkańca w/w kraje prezentują się jednak zdecydowanie lepiej niż Polska. W Polsce wartość BIZ na jednego mieszkańca wyniosła: 337 euro, podczas gdy w:

1. Czechach – 652 euro,
2. Bułgarii – 789 euro
3. Węgrzech – 401 euro.

Polska pomimo rekordowego poziomu BIZ, okazała się być państwem najsłabszym w regionie, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę mieszkańców. Sytuacja uległa jednak zmianie w wyniku kryzysy gospodarczego z lat 2008/2009.

Według danych za rok 2009 poziom BIZ wyglądał następująco:

1.Polska – 8,4 mld euro,
2. Czechy – 2,4 mld  euro,
3. Bułgaria – minus 50mln euro
4. Węgry – minus 5.6 mld euro.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to następujące wartości:

1. Polska – 221 euro,
2. Czechy – 220  euro,
3. Bułgaria – 0 euro
4. Węgry – minus 530 euro.

Polska okazała się być liderem regionu zarówno pod względem BIZ całkowitego jak i per capita. Z kolei, w niektórych państwach postkomunistycznych po raz pierwszy w historii odnotowano ujemny poziom BIZ. Powyższe fakty świadczą o stabilności polskiej gospodarki i dobrze wróżą na przyszłość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *